Waarom ziekte?

Waarom zijn er zoveel zieken?

Om te kunnen werken aan gezondheid is het belangrijk te weten wat wij nodig hebben.
Naast voldoende gewoon water en goede voeding heeft het lichaam levensenergieën nodig.
Gedurende ons leven verbruiken we levensenergie door denken en handelen.
Deze levensenergie moet aangevuld worden, anders wordt ons lichaam een wrak.

Bruno Gröning vertelt:

Waarom zijn er zoveel zieken en bestaat er ongeneeslijk?
Hoe komt het daartoe?
“God heeft de mens mooi, goed en gezond geschapen.

Zo wil hij de mens ook hebben.
Oorspronkelijk waren de mensen helemaal met God verbonden,
toen was er alleen maar liefde, harmonie en gezondheid, alles was één.
Maar toen de eerste mens naar de stem van het kwade luisterde,
die buiten deze eenheid sprak en dat deed,
toen werd de verbinding tussen God en de mens verbroken.
En sindsdien staat God hier en de mens daar.
Tussen God en de mensen ontstond een grote kloof.
Daar is geen verbinding.
De mens alleen en op zichzelf aangewezen,
kan nog zo gelovig zijn en bidden,
hij zal op zijn levensweg door het kwade aangevallen
en in het diepe getrokken worden.

U bent op uw levensweg daar aan gekomen, daar beneden.
U beleeft ongeluk, pijn ongeneeslijk leiden.

Ik zeg u: Gaat u niet nog dieper,
maar ik roep u op tot de grote ommekeer!
Komt u omhoog en over de afgrond bouw ik een brug voor u.
Gaat u van de lijdensweg af en komt u op de Goddelijke weg!!
Op deze weg is er geen ongeluk, geen pijn, geen ongeneeslijk;
daar is alles goed.
Deze weg leidt terug naar God.

Hoe verder de mens zich van God heeft afgewend,
bewust of onbewust, des te minder leven stak er in zijn lichaam.
Zodat er nauwelijks nog zoveel leven in was,
dat zijn organen, die hij moest besturen,
nog nauwelijks op hem zouden reageren.
Hij kon dus niet meer op volle kracht door het leven gaan
en is van zijn krachtbron afgedwaald….
Hij heeft de verbinding met de grote Goddelijke krachtbron verloren
en heeft de kracht van God niet meer in zich op kunnen nemen.
En zo werd hij, zijn lichaam, een wrak.

“Ik (Bruno Gröning) ben de bemiddelaar,
van een genezende Geestelijke kracht.
Deze Goddelijke kracht noem ik de Heilstroom (Genezende Stroom).
Om het wezen van de Heilstroom te verklaren bedien ik mij van een voorbeeld.
Ik vergelijk God met een electriciteits centrale
en de mens met een gloeilamp.
Zoals de gloeilamp slechts licht kan geven
als de stroom uit de centrale hem bereikt.
Zo kan de mens slechts dan in de Goddelijke orde leven (gezondheid),
als hij met de kracht van God wordt gevoed.
Ik ben een transformator van Goddelijke kracht.
Ik verander de oneindig hoge energieën zo,
dat ieder mens precies zoveel krijgt als hij op kan nemen.
Mijn vermogen tot het opnemen van deze energieën was en is onbeperkt.”

Het lichaam leeft niet alleen van eten en drinken,
maar het heeft ook geestelijke of Goddelijke kracht nodig.
Het heeft energieën nodig,
die God voor u, voor uw lichaam bestemt heeft.

Hoe meer u het goede,
de geestelijke kracht in u opneemt,
des te beter zult u zich voelen,
des te eerder zal de orde in uw lichaam tot stand komen.

Denkt u dagelijks aan uw lichaam!
Neemt u dagelijks nieuwe goede kracht op.

Over artsen.
Ik krijg dikwijls uitspraken van zieken over hun artsen te horen,
die de artsen niet tot voordeel strekken
en desondanks probeer ik in deze mensen
het vertrouwen in de arts te wekken.
Wanneer ik door zieken gevraagd wordt,
dan wijs ik hen erop dat zij in hun arts vertrouwen moeten hebben.
Ik respecteer iedere arts,
die zijn mensen heeft beschermd,
die als mens de mens tegemoet treedt
en zich voor zijn weten inspant om te helpen,
juist wanneer hij daarbij
heel eenvoudige en natuurlijke middelen zou gebruiken.

Ik houd niemand er vanaf bij een arts te rade te gaan,
integendeel, ik raad steeds aan artsen te bezoeken en vertrouwen te hebben.
Wanneer een zieke in zijn arts vertrouwen stelt,
dan is zowel de zieke als ook de arts geholpen.

Zoals de arts medicijnen voorschrijft,
om u naar gezondheid te brengen,
zo beveel ik u aan in uw arts vertrouwen te stellen
en het geloof in het weer gezond worden niet te verliezen.

Een zieke die zijn arts opzoekt en er niet in geloofd,
dat hij hulp vindt, kan niet gezond worden.
Evenmin kan een arts een zieke werkelijk helpen,
wanneer hij er niet van overtuigd is dat zijn methode of medicijn helpt.

 Het geestelijke erkennen.

Bijna alle mensen leven als in een gesloten bol,
voor wat betreft hun vermogen om het geestelijke te erkennen.
Slechts zelden is iemand onder hen zo gerijpt,
dat God een raampje voor hem opent in Zijn oneindig geestelijk rijk.
Als deze mens dan uit het raam kijkt,
beleeft hij zoiets geweldig nieuws en zo iets heerlijks,
dat hij niet kan ophouden aan hen daarover te vertellen,
die nog niet naar buiten mochten kijken.
Het is echter ook mogelijk dat tegelijkertijd,
een ander de genade ervaart,
dat hij een ander raampje geopend ziet,
en vervuld van het mooie, dat hij heeft aanschouwd,
laat hij ook anderen deel hebben aan het grote, dat hij erkend heeft.
In de loop van de geschiedenis,
heeft God  sommige mensen zelfs twee, drie of meer ramen open gegooid,
die uitzien op het geestelijk inzicht.

Voor God zelf zijn er geen gesloten ramen,
voor hem is de bol volkomen open.
Waar hij zich ook maar bevindt,
voor God is de bol doorzichtig,
van iedere plek dwaalt zijn blik vrijelijk overal heen.

Hij weet alles.

Waar God is daar is liefde. Waar satan is daar zijn oorlogen.
De mens handelt volgens zijn wil,
zoals zijn wil is, zo zijn de gedachten.

KLIK HIER EN ga naar de home page van Bruno Gröning .com

KLIK HIER om het boek Aartsengel Sandalfon, helper van God te bestellen
en lees diepgaande informatie over de functie en werkwijze van Aartsengelen.
De bestelpagina opent in een nieuw venster.

 

 

2 thoughts on “Waarom ziekte?

  1. admin

   Post author

   Het Universum is opgebouwd uit trillingslagen. Iedere wereld bestaat op zijn eigen trillingsfrequentie.
   Het boek verbind je met de Christussfeer en de trilling die daar mee samenhangt heeft een positieve werking.
   Je kunt negatieve energie die je opgeslagen hebt gaan loslaten als je in het boek leest en dit kan betekenen dat je op plekken regelingspijn(tjes) kunt gaan voelen.
   Als dit gebeurt op het moment of na het lezen van het boek dan hangt het hiermee samen en dit is positief, je bent verbonden en je wordt geholpen.
   Je hoeft er niet bang voor te zijn.
   Als je er last van hebt kun je de Engelen vragen, of je begeleidende Engel om hulp bij een ongemak.
   Iemand met een bijvoorbeeld een ontwillig been kan pijn in zijn been krijgen tijdens het lezen en hierna minder last van zijn been hebben. Of iemand met hoofdpijn kan eerst meer hoofdpijn krijgen waarna het verdwijnt. Je maakt contact met hogere trillingen en de lage trillingen moeten dan geleidelijk wijken voor het goede.
   Het is wat vreemd dat je iets positiefs leest en dat dat je een vreemd gevoel kan geven of zelf een beetje pijn kan doen maar dat betekent dat er iets gereinigd wordt

   Reply

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.