5 Wie was Bruno Gröning?

Een woordje van August Gröning, de vader van Bruno Gröning.

Als vader van Bruno Gröning begreep ik bij de geboorte op 30-mei-1906 al,
dat dit een kind met bijzondere eigenschappen zou worden.

Dit is in latere jaren bewaarheid en vele familieleden en anderen bevestigen dit.
Al als klein kind gebeurde er genezingen als hij zijn bijzondere genezende eigenschappen bij dieren uitprobeerde. Ook nam hij eens een horloge dat de horloge-maker niet meer kon repareren in zijn handen en het liep meteen weer.

Bijzondere gebeurtenissen kon hij vooraf zien en benoemen,
zoals het begin en het eind van de eerste wereldoorlog, 1914-1918.
Ook de dood van zijn moeder voorspelde hij.
Ook het begin en het eind van de tweede wereldoorlog.
Ook dat zijn vader en zijn broers en zusters na de capitulatie huis en vaderland moesten verlaten.
Dat zij elkaar na lange omzwervingen weer zouden treffen.

Alles heeft hij voorzien en voorspeld.

Daarbij komt nog een eigenschap die het hem mogelijk maakte mensen van ziekte en lijden te verlossen. Vele bedankbrieven en plechtige verklaringen brengen het bewijs dat deze eigenschap hem door God is ingegeven.

Ikzelf, zijn vader, was door een zware ziekte geveld, zodat de artsen mij al hadden opgegeven.
Een korte behandeling door mijn zoon Bruno was voldoende om mij weer helemaal gezond te maken.

Om alle ongelooflijke dingen van mijn zoon te beschrijven zou het grootste en zwaarste boek nog te klein zijn.

August Gröning.

Bruno Gröning (1906-1959) bezat "bovenmenselijke" gaven.
Het is bijzonder als iemand “alwetend” is. Bruno Gröning weet werkelijk alles.
Bruno Gröning  las geen boeken,  geen kranten......
Maar wel wist hij precies alles te vinden in die boeken en kranten.
Hij was op de een of andere manier met alles en iedereen verbonden.
Kwam er een vriend en wilde hij wat vertellen, dan wist Bruno Gröning het al.
Bruno Gröning was alwetend.

Geen mens op de tegenwoordige aarde kan doen wat hij allemaal deed.
Nader beschouwd zijn dit duidelijk bovenmensenlijke gaven.

Mensen kennen de wegen van genezingen misschien een heel klein beetje,
maar Bruno Gröning kende ze precies en vertelde erover.
Tijdens zijn voordrachten voelden zijn toehoorders in hun eigen lichaam dat het waar was.
Mensen voelde warmte, kriebelen en stroompjes in hun lichaam en velen genazen!

Hoe zit dat nu?
Wie was Bruno Gröning eigenlijk dat hij dit allemaal wist en kon?

bruno-groening-portraet_3_20120221_1684588075

Bruno Gröning was een transformator van genezende kracht.

Als Bruno Gröning voor veel mensen Genezende Kracht doorgaf,
dan nam zijn hals in omvang toe.
Werd er geen beroep op hem gedaan dan nam zijn hals in omvang af,
de hals kreeg dan weer een normale omvang.

Bruno Gröning beschreef zijn eigen uitzonderlijke eigenschappen als volgt:

“Ik ben de bemiddelaar,
van een genezende Geestelijke Kracht.
Deze Goddelijke Kracht noem ik de Heilstroom (Genezende Stroom).
Om het wezen van de Heilstroom te verklaren,
bedien ik mij van een voorbeeld.
Ik vergelijk God met een electriciteits centrale,
en de mens met een gloeilamp.
Zoals de gloeilamp slechts licht kan geven
als de stroom uit de centrale hem bereikt.
Zo kan de mens slechts dan in de Goddelijke orde leven (o.a. gezondheid),
als hij met de Kracht van God wordt gevoed.
Ik ben een transformator van Goddelijke Kracht.
Ik verander de oneindig hoge energieën zo,
dat ieder mens precies zoveel krijgt als hij op kan nemen.
Mijn vermogen tot het opnemen van deze energieën was en is onbeperkt.”

Bruno Gröning heeft de volgende uitspraken gedaan,
die meer vertellen over zijn werkelijke identiteit:

 • men noemt mijn huidige lichaam Bruno Gröning,
  maar ik ben niet Bruno Gröning.
 • De genezing is het minste waartoe ik instaat ben.
  Meer hierover zullen jullie nog te weten komen.
  Het zal jullie zeer verbaasd doen staan.

Hiermee geeft Bruno Gröning aan,
dat er nog iets zeer belangrijks te ontdekken is!

Toen Bruno Gröning overleed,
stelde men verbaasd vast dat “zijn genezingen” gewoon door gingen.
Mensen vroegen de al overleden Bruno Gröning om hulp,
en de genezing zoekende kon dan een belangrijke genezing ontvangen.
Bruno Gröning had het voor zijn overlijden ook al aangekondigd,
dat hij na zijn overlijden, als geest, verder zou genezen.

Ook na zijn overlijden heeft Bruno Gröning dus nog zeer vele mensen genezen,
en hij doet dit tot op de dag van vandaag nog steeds en hij blijft dit ook nog lange tijd doen.

Feiten:

 • gedurende zijn leven genas Bruno zeer veel mensen;
 • zelf zegt Bruno Gröning vreemd genoeg niet Bruno Gröning te zijn;
 • en na zijn overlijden gaan de genezingen gewoon door.

Wat is hier aan de hand?

Het is gemakkelijk om hier meer over te weten te komen,
omdat Bruno Gröning in zijn toespraken tijdens zijn leven,
tal van uitspraken over zichzelf heeft gedaan, die zijn werkelijke identiteit onthullen.

Bruno Gröning vertelt in zijn toespraken zelf wat voor "soort wezen" hij is:

Bruno Gröning vertelde en bewees,
dat hij voor mensen Genezende Stroom bemiddelt;
dat hij deze Stroom zelf opneemt en dan aan mensen doorgeeft.
Ook voor hele grote groepen mensen, voor tienduizenden mensen,

De mogelijkheden die Bruno Gröning “weet te hebben”,
en ook steeds “bewijst te hebben”,
geven duidelijk aan dat Bruno Gröning een zeer voorname helper van God is.
Het is nu nog maar een heel klein stapje,
om de ware identiteit van Bruno Gröning te ontdekken,
lees het volgende maar, dan is het begrijpelijk:

In het algemeen over Aartsengelen.

 • Het is een belangrijke taak van Aartsengelen,
  om de oneindig hoge levens energieën van God,
  bruikbaar te maken voor mensen.
 • Deze energieën worden door Aartsengelen opgenomen,
  en weer doorgegeven aan mensen,
  maar nu in een vorm dat mensen deze energieën kunnen benutten.
 • Een Aartsengel functioneert in de praktijk ook werkelijk,
  als “een transformator” voor Goddelijk energie.

Dus; Aartsengelen nemen oneindig hoge energieën van God op
en maken deze bruikbaar voor mensen.
Een Aartsengel heeft eigenschappen en mogelijkheden,
die gewone mensen niet geheel kunnen bevatten.

Over de eigenschappen van een Aartsengel.

In de navolgende uitspraken van de mens Bruno Gröning,
spreekt feitelijk Aartsengel Sandalfon tot de mensen.
God hulde Aartsengel Sandalfon in het lichaam van Bruno Gröning.
Lees de uitspraken maar eens rustig door,
dan ontdek je zelf dat er een Aartsengel aan het woord is
en niet een gewoon mens.

Als de verschillende bijzondere eigenschappen,
van Bruno Gröning tezamen bekeken worden,
dan ontstaat er een goede beschrijving van een Aartsengel.

Hierna volgen de uitspraken van Bruno Gröning,
die zijn identiteit als Aartsengel bekend maken.
Deze uitspraken moeten zoveel mogelijk letterlijk gelezen worden.

Ik ben niet Bruno Gröning,
mensen hebben deze naam aan mijn huidige lichaam gegeven.
Wie ik echter in werkelijkheid ben,
dat zal men pas beseffen,
als ik met mijn lichaam niet meer hier zal zijn.

Door mijn daden zult u mij erkennen,
daaraan kunt u zien dat ik werkelijk onder Goddelijke leiding sta.

Ik kan u,
ik kan ieder mens naar gezondheid leiden.
Ik ben steeds daar,
waar mensen zijn die mij nodig hebben.

Mijn kracht is geen menselijke,
maar een Goddelijke,
waarmee ik leef en sterf.

Kom omhoog!
Over de afgrond bouw ik een brug voor u!
Ga van de lijdensweg af en kom op de Goddelijke weg!

Ik ben de bemiddelaar van een genezende Geestelijke Kracht.
Deze Goddelijke Kracht noem ik de Heilstroom (Genezende Stroom).

Om het wezen van de Heilstroom te verklaren,
bedien ik mij van een voorbeeld.
Ik vergelijk God met een electriciteits centrale,
en de mens met een gloeilamp.
Zoals de gloeilamp slechts licht kan geven,
als de stroom uit de centrale hem bereikt.
Zo kan de mens slechts dan in de Goddelijke orde leven,
als hij met de kracht van God wordt gevoed.
Ik ben een transformator van Goddelijke kracht.
Ik verander de oneindig hoge energieën zo,
dat ieder mens precies zoveel krijgt als hij op kan nemen.
Mijn vermogen tot het opnemen van deze energieën was en is onbeperkt.

Ik ben de zender,
die de Genezende Golf zendt;
u bent de ontvanger,
die de Genezende Golf ontvangt.

Zoals bijvoorbeeld op de Traberhof bij Rosenheim,
waar duizenden mensen gelijktijdig de Genezende Kracht voelden,
en het tot grote massale genezingen kwam.
Ik heb tegen mijn naaste medewerkers gezegd:
Zegt u tegen de hulp zoekenden dat,
ook al ben ik niet hier,
ik massale genezingen laat plaatsvinden.

En dan gebeurt er zoveel,
ontelbare zieken zijn uit hun ziekte gestapt,
alsof er niets was geweest,
alsof zij altijd gezond waren geweest.
Alsof zij nooit ziek waren geweest.

Waar u ook gaat, waar u ook staat,
overal ontvangt u de Genezende Golf.
Ik voel me verplicht aan de mens,
het evenwicht terug te geven,
hem zodanig af te stemmen,
dat hij de materie (zijn lichaam) beheerst.

Wanneer ik niet meer als mens op deze aarde zal zijn,
als ik mijn lichaam zal hebben afgelegd,
dan is de mensheid zover,
dat ieder uit zichzelf hulp en genezing kan verkrijgen!

In de oertoestand,
bestond er een directe verbinding tussen de “centrale-God",
en de “ontvanger-mens".
De mensen leefden op aarde als kinderen van God,
in de hoogste eenheid met hun Vader.
Maar omdat de mensen zich van God afwendden,
vielen de mensen uit de Goddelijke orde,
en gaven zich prijs aan nood en ellende.
De verbinding tussen God en de mens was verbroken.
Mettertijd ontstond een steeds dieper wordende kloof,
die de mensen vanuit zichzelf niet meer konden overbruggen.

De mens kon niet meer op de Goddelijke weg terug.
De brug, die naar de Goddelijke weg leidde, was opgeblazen.
De mens was samengeperst tot een hoopje en dwaalde maar wat rond.
De brug naar deze ware Goddelijke weg,
heb ik opgebouwd, heb ik weer opgericht,
en als u deze brug benut, als u hierover gaat,
dan komt u op de Goddelijke weg.

Waar u dan ook verbinding hebt,
met het enige en grote Goddelijke werk.
Waar u dan de echte Goddelijke levensstroom krijgt.
Om dan weer goed, allereerst gezond, uw leven te kunnen leiden.

Wie over deze brug gaat,
en de ware Goddelijke weg verder loopt,
die zal een heel ander gevoel krijgen,
die is verbaasd over alles wat daar is,
wat hij tot nu toe nog niet kon erkennen.
Aldaar ontvangt hij werkelijk pas de aansluiting
op het grote Goddelijke werk,
de grote Goddelijke centrale.

Zo kan de mens,
een Goddelijk wonder,
Gods kracht ontvangen.

Wie zich opent voor de Goddelijke kracht,
zal de Genezende Stroom aan zijn eigen lichaam voelen.
Een volledig nieuw levensgevoel zal in hem binnentrekken:
pijn, zorgen en nood zullen wijken.

Gezondheid, harmonie en vreugde zullen in de mens plaatsnemen.
Hij begint te beleven dat God,
niet als een onbarmhartige rechter ver boven de sterren troont.
Maar dat God als een liefdevolle vader bij de mensen is en hen wil helpen!

De kloof is overwonnen!!
De mens is weer hersteld in zijn verbinding met God,
die hem ook voedt en geneest.
De mens is weer thuisgekomen!!!

Tegen te houden is het niet,
de genezing moet zich over de gehele wereld voltrekken!!

Mij kan geen mens vernietigen.
Ik ben zo standvastig,
mij kan geen man omverwerpen.
Ik ben en blijf de wegwijzer,
die voor u de verbinding met God weer hersteld.

Ik draag de verantwoording voor God,
de “genezing door zuiver Goddelijke kracht”,
slechts aan die zieken te voltrekken,
die tenminste van goede wil zijn,
om volgens de Goddelijke wet te leven,
en ieder van de genezing uit te sluiten,
die niet bereid is van het kwade af te zien.

Wie het Goddelijke geloof heeft,
die kan door mij gezond worden.
Want wat ik zeg gebeurt.

De Goddelijke kracht geneest door mij.
Zegt u alsjeblieft nooit dat ik u heb genezen.
Nee, het is de verbinding met God de Heer.
Dat is de Genezende Golf die u hebt ontvangen,
die over en door mijn lichaam gaat.

Ik geef nooit iets zoals de mens het wil.
Want ik geef de kracht zo,
zoals ik het heb ontvangen,
hoe ik het werkelijk van God zelf ontvang,
om mensen te kunnen helpen en genezen,
ik kan daarin niets veranderen en verander ook niets.

Ik kan overal zijn!
Maar niet als mens,
doch slechts als geest.
Zoals ik het geestelijk werk hier ook volbreng.

Ik kan een massale genezing ook zo voltrekken.
Dan zeg ik: Alle zieken van een stad of van een land worden gezond!
Maar zou daarmee niet meer verloren dan gewonnen zijn?

Zouden de slechten onder de zieken daarmee tot ommekeer bereid zijn?
Zouden zij niet slechts de herwonnen gezondheid misbruiken? !

Nee, eerst moet de mens een innerlijke ommekeer in zichzelf bewerkstelligen,
hij moet het goede willen, denken en doen! Daden!

Hij moet bereid zijn de weg naar God te vinden.
Pas dan is hij het waard om genezen te worden.
Maar ik zeg nog een keer,
dat was niet ik,
die de mens gezond gemaakt heeft,
dat was de Almachtige, dat was God de Heer.
Want dat is zijn werk, niet mijn werk.
Ik heb het geschenk alleen bemiddelt.

Zo doe ik mijn plicht,
en vul ik de plaats in,
waar ik door God ben neergezet.

U moet luisteren naar mijn woord!
Ik wil niet voor u beslissen.
Maar wanneer u de weg van het goede gaat,
en de ziekte afgeeft, dan neem ik elk lijden van u af!

Ik ben er voor alle mensen!
alle mensen,
van welk land, ras of geloof dan ook,
zijn het waard geholpen te worden.

Ik ben hier en overal tegelijk.
Gezocht wordt ik overal,
Ik moet overal naar toe komen.
Ik kom altijd op het juiste moment.

Ik zie niet alleen de mens,
ik zie ook wat verder terug ligt, verleden, heden en toekomst,
Alles wat om de mens heen is en wat er met hem aan de hand is.

Met het menselijk verstand kan ik beslist niet begrepen worden.

Ik slaap niet;
terwijl u slaapt waak ik,
dan vraag en bid ik.

Geef mij uw ziekte!
Geeft mij uw zorgen!
U komt er niet mee klaar.
Ik draag ze voor u mijn rug is breed.

Op de Goddelijke weg;
bestaat geen ongeluk,
geen pijn,
geen ongeneeslijk,
hier is alles goed.

Deze weg leidt terug naar God.

Als het u duidelijk zou zijn,
wat ik tot nu toe voor u gedaan heb,
dan zou ook u anders zijn.

Als er nu toch één mens bestaat,
die in staat is,
en die zijn hele leven ervoor geeft,
om mensen te helpen en te genezen,
dan moeten de mensen toch hun verstand gebruiken.

Ik bouw een huis over de hele wereld.
De genezing is het minste waartoe ik in staat ben.
Meer hierover zullen jullie nog te weten komen.
Het zal jullie zeer verbaasd doen staan.

Voor alles wat ik verteld heb,
heb ik altijd weer het bewijs geleverd.
Mijn handelen en werken dient enkel en alleen daartoe,
alle mensen van deze aarde weer op de juiste weg,
op de Goddelijke weg te leiden, dat is “de grote ommekeer”.

In bovenstaande uitspraken,
beschrijft Bruno Gröning zijn bovenmenselijke mogelijkheden,
zoals het uitzenden van Genezende Stroom,
en het in gang zetten van massale genezingen.

Hij beschrijft zichzelf als Aartsengel en zijn leven bewijst dit ook.
De echte hemelse naam van Bruno Gröning is Aartsengel Sandalfon.
(Je kunt hem ook gewoon Bruno Gröning noemen;
dat vind hij ook goed, al is dat eigenlijk maar een bijnaam.)

KLIK HIER om het boek Aartsengel Sandalfon, helper van God te bestellen
en lees diepgaande informatie over de functie en werkwijze van Aartsengelen.
De bestelpagina opent in een nieuw venster.

KLIK HIER om verder te gaan op deze website naar Hoofdstuk 6 Aartsengel Sandalfon.

One thought on “5 Wie was Bruno Gröning?

 1. Jeanet

  Hartelijk dank voor de informatie. Het heeft me geraakt. Maar nog belangrijker is dit: Ik begrijp het.
  Zo fijn dat ook ik de genezende stroom/kracht ervaar, en in me op kan nemen. Ik voel me een gezegend mens!

  Reply

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.