3 “Wonder” genezingen

"Wonder" genezingen zijn voor Bruno Gröning normaal.
Bruno Gröning leert mensen over Genezende Kracht.
Genezende Kracht die hij zijn hele leven al heeft en uitzend naar anderen.

1. Bruno Gröning geneest al als klein jongetje.

bruno-groening-vor-1949-_1_20120224_1396133792

Op de foto: moeder Gröning en haar 7 kinderen.
Bruno Gröning is het tweede jongetje van links gezien.

Bruno Gröning was als kind zelfstandig, anders en bijzonder.
Bruno Gröning vertelt over zichzelf:
"Reeds als klein kind werden in mijn bijzijn zieke mensen van hun klachten vrij
en kinderen evenals volwassenen werden bij opwinding of ruzie,
door enkele woorden van mij volledig rustig."

Hoe verder het kind Bruno Gröning opgroeide,
hoe meer ook zijn bijzondere aard naar boven kwam.

Tijdens de eerste wereldoorlog,
bezocht hij als kind vaak gewonde soldaten in de barakken.
De gewonden voelden zich in zijn aanwezigheid goed en velen werden gezond.
Zieken lieten de kleine Bruno bij hen komen, omdat zij zich dan beter voelden.
In de familie en in de kennissenkring had men al kennis gemaakt met de genezingen van het kind Bruno Gröning en men vroeg bij ziekte om zijn aanwezigheid en hulp.
Niemand begreep hoe het werkte, maar men zag dat het werkte.

Met het verstand zijn deze genezingen niet te begrijpen.
Bruno Gröning heeft weleens tegen onbekende mensen gezegd,
dat hij een mens kende,
(en die mens was hij dus zelf,)
die zonder geneeskundige opleiding,
alle ziekten kon genezen.
Mensen die hem niet kenden konden dat niet geloven.
Mensen namen het niet voor waar aan.

Bruno Gröning hielp familie, vrienden en bekenden bij hun genezing.
Verder was hij niet bekend, maar dit zou plotseling veranderen.
Hij werd ineens bekend nadat hij hulp had geboden aan Dieter Hülsman.
Dieter was een jongetje van 9 jaar oud
en hij leed aan vergevorderde progressieve spierdistrofie.
Dieter kon alleen nog maar in bed liggen.
Hij genas in aanwezigheid van Bruno Gröning.
De medische wetenschap ziet spierdystrofie als een ongeneeslijke aandoening.

bruno-groening-herford-1949_8_20120221_1075721310

Links op bovenstaande foto vader en moeder Hülsman
en in het midden hun genezen zoontje Dieter,
en rechts Bruno Gröning.

0_11_0_01_0_11_0_01_291_176_csupload_32859505

Op bovenstaande foto de genezen Dieter.
U kunt zich de vreugde van een vader,
wiens ongeneeslijke zieke kind ineens wordt genezen,
misschien wel voor stellen!

De vreugdevolle heer Hülsman zorgde voor publiciteit.....
Bruno Gröning zou nu enorm in de belangstelling komen te staan.
Er kwamen elke dag meer zieken naar het huis van de familie Hülsman,
en steeds meer mensen ontvingen een genezing.

Het was de periode net na de tweede wereld oorlog.
Ook de Duitse bevolking had zwaar onder de oorlog geleden.
Veel mensen hadden te kampen met ziekten, trauma's en kwalen.
Weldra stroomden er duizenden opgegeven zieken,
naar het huis van de familie Hülsman. (Wilhemsplatz 7, Herford, Duitsland).
Allen in de hoop ook genezen te worden en vele zieken genazen ook.
Iedereen voelde zich fitter na een bezoek aan een toespraak van Bruno Gröning

Op onderstaande foto spreekt Bruno Gröning tot de genezing zoekende mensen.

Bruno Gen zoekenden

Er vonden opzienbarende genezingen plaats,
die een schok veroorzaakten in de medische wereld en in de kerk.

Wat was begonnen met de genezing van de kleine Dieter Hülsman,
werd een steeds groter wordende stroom van  genezing zoekende mensen.
Steeds meer mensen genazen en Bruno Gröning was een bekend persoon geworden.

2. Bruno Gröning houdt genezende toespraken.

In het jaar 1949 op de Traberhof te Rosenheim,
sprak Bruno Gröning voor grote groepen genezing zoekende mensen,
Wat daar gebeurde werd tot ver in het buitenland bekend.
Er kwamen dagelijks tienduizenden mensen naar de toespraken van Bruno Gröning.
Massale genezingen vonden er plaats en er gebeurden ook genezingen op afstand.
Vele ooggetuigen berichtten over "bijbelse" genezingen:
“lammen gingen lopen, blinden gingen zien en doven gingen horen”.
Als mensen Bruno Gröning hiervoor bedankten,
dan zei hij meestal "bedankt u niet mij, bedankt u God".

0_0_0_0_124_179_csupload_46150995_large

Een documentaire over Bruno Gröning werd in de bioscopen vertoond.

Onderstaande foto is gemaakt tijdens een toespraak van Bruno Gröning op de Traberhof.
Midden op het balkon is Bruno Gröning te zien.

traberhof

2.1 Een opsomming van genezingen, direct na een toespraak van Bruno Gröning op de Traberhof.

- Joseph Fritz uit M. was bijziend, brildragend, ziet plotseling weer scherp.
- Ludwig Suding uit B., ernstige linkszijdige verlamming, sinds 1918 door verwonding veroorzaakt, is verdwenen.
- Waltraud Geiger uit W., linkerarm verlamd door kinderverlamming, kan nu arm weer voor 1/3 omhoog tillen.
- Anneliese Berger uit R., sinds 1937 spinale kinderverlamming (onderlichaam en beide benen verlamd), voelt kriebelen en trekken, alles is warm.
- Kurt Kunze uit A., door verwonding in 1943 arm in de elleboog stijf, sinds 27 augustus 1949 arm recht en los.
- Maria Siegel uit M., sedert een jaar gewrichtsontsteking in de elleboog, medische behandeling zonder succes, nu alles in orde en geen pijn meer.
- Martha Roth uit E., 73 jaar, sinds 29 jaar problemen met lopen en pijn in haar ledematen, vandaag genezen, loopt zonder stok.
- Else Romminger uit T., spinale kinderverlamming sinds 1922, beide benen verlamd, lopen met stok slechts moeizaam, nu lopen zonder stok mogelijk.
- Hans Schonauer uit M., sedert ongeveer 11 jaar multiple sclerose, verlamming van zijn linkerbeen tot aan de heup, later ook van zijn rechterbeen, behandeling bij verschillende artsen zonder resultaat, onder andere in universiteitskliniek, afdeling neurologie, hij werd tot ongeneeslijk geval verklaard. Aankomst Traberhof woensdag 7 september 1949 bij afwezigheid van Gröning. Reactie volgde donderdag, loopt nu moeiteloos zonder stok, linkerbeen helemaal in orde, rechter- nog niet helemaal.
- Andreas Gruber uit W., door embolie na longontsteking in 1945 verlamd en kan niet lopen.  Hij staat op en loopt.

Zo genazen vele mensen tijdens de toespraken van Bruno Gröning.
Hierna volgen enige foto's van genezen mensen.

vrouw op brancard
vrouw staat op

Een genezen vrouw staat op van haar brancard.

bruno-groening-herford-1949_22_20120224_1112491125

Genezing: de been prothese is overbodig geworden.

mann_schiebt_rollstuhl

Een genezen man loopt naast zijn eigen rolstoel.

De toeloop van zieken was groot,
en de zieke mensen waren bereid erg lang te wachten.
Mensen overnachten zelfs buiten.

bruno-groening-herford-1949_19_20120221_1750773929

bruno-groening-herford-1949_17_20120221_1799713192

De belangstelling voor de toespraken van Bruno Gröning werd enorm.

Bruno Herford

Ook probeerden enorm veel mensen via een brief contact te leggen met Bruno Gröning.

bruno-groening-herford-1949_12_20120221_2012838737

De post kwam met postzakken tegelijk aan.

bild12

bruno-groening-herford-1949_20_20120221_1737042183

Het aantal schriftelijke hulp verzoeken was enorm.

bild11b

Bruno Gröning werkte zeer vele uren.....
Hij had van te voren al geweten dat dit allemaal zou gebeuren.

bruno-groening-herford-1949_14_20120221_1962221841

Vrijwilligers waren vaak zelf ziek geweest en door God genezen
tijdens bijeenkomsten met Bruno Gröning.
Zij gebruikten de herwonnen gezondheid om zelf mee te helpen,
en probeerden alles in goede banen te leiden.

3 De genezingsberichten worden vast gelegd.

imagesCAU8GLKG

Bruno Gröning vond het belangrijk om de genezingen te documenteren.
Want de genezingsberichten zijn de bouwstenen voor het genezende werk.
Door de genezingen van anderen leren de mensen zelf,
dat genezen door Genezende Kracht werkelijk mogelijk is.

4. Bedankbrieven van genezen mensen.

Veel genezen personen bedankten schriftelijk voor de genezingen.
Bijvoorbeeld:

"Beste meneer Gröning!,

Ik voel zo dringend de behoefte om u enkele regels te schrijven.
U was acht dagen geleden bij ons.
Tijdens het gesprek vertelde ik u zo heel terloops,
over mijn twee zware ooroperaties (oorbeiteloperaties),
waardoor ik het gehoor rechts volledig was kwijtgeraakt.
De arts constateerde een vier mm lange scheur in de gehoorgang,
en deed de voor mij weinig vreugdevolle mededeling,
dat herstel en terugkeer van het gehoor volstrekt uitgesloten was.

Nu zult u verbaasd staan:
Op dinsdagavond 19.00 uur stelde ik tot mijn zeer grote vreugde en tot die van mijn ouders vast dat ik na 20 jaar weer in staat ben om met mijn geopereerde oor te horen.
Dit heb ik, beste meneer Gröning, toch alleen maar aan u te danken.
Hoe dankbaar ik hiervoor ben, is in woorden helemaal niet uit te drukken.

Met vriendelijke groet, Elisabeth....

Gewone mensen hadden Bruno Gröning in het hart gesloten.
Zoveel blijdschap bij de genezen mensen!
Hoe blij zijn mensen wel niet?
Als ze genezen zijn van een ziekte,
waarvan ze dachten dat ze er nooit meer vanaf zouden komen.

Ook de Beierse minister-president dr. Ehard gaf er openlijk blijk van,
dat hij in Bruno Gröning een "uitzonderlijke verschijning" zag,
die men niet door wetsartikelen mocht laten mislukken.
De hoofdcommissaris van politie Pitzer uit München,
was van de genezingen op de Traberhof zo onder de indruk,
dat hij het woord nam en woorden van gemeende dank sprak,
tegen alle daar verzamelde mensen en hij sprak de hoop uit,
dat Bruno Gröning de "vereiste" vergunning tot genezen zou verkrijgen.

Het idee dat iemand een vergunning nodig heeft,
om een ander te helpen bij een genezing,
zal op zichzelf de meeste mensen vreemd in de oren klinken.

5. Het geneesverbod voor Bruno Gröning.

De vreugde van het volk,
stond in enorm contrast met de negatieve houding van de overheid:
Bruno Gröning kreeg een verbod om zieke mensen te helpen.

En zoals zo vaak gaat het om geld en macht.
Er genazen zoveel mensen dat de lokale artsen veel minder klanten kregen.
Bepaalde artsen werden erg boos en ondernamen actie.
Achter de schermen werd overlegd en zocht men mogelijkheden,
om Bruno Gröning van het toneel te laten verdwijnen.
Bruno Gröning kreeg op grond van een wet (Heilpraktikergesetz) een geneesverbod.

De gewone burgers waren verontwaardigd en begrepen het niet!
Vol onbegrip zien zij hoe Bruno Gröning,
die zoveel mensen geholpen heeft en die zoveel goed doet,
het werken onmogelijk wordt gemaakt.

bruno-groening-herford-1949_2_20120221_1162710554

De plakkaten worden opgehangen,
de verbaasde en verontwaardigde bevolking kijkt toe......
Het is het begin van het einde,
van het werk van de mens Bruno Gröning op aarde:
een "Totalverbot"........

bruno-groening-herford-1949_16_20120221_1919990976

De man die zoveel mensen hielp,
door de kracht van God aan de zieken door te geven,
mag niemand meer helpen.

Er worden meerdere processen tegen hem gevoerd.
Hij krijgt de schuld van normale gebeurtenissen,
die gewoon hun normale loop hebben, zoals het sterven van een zieke.
Bruno Gröning wordt zeer onrechtvaardig behandeld.

aufanklage

Hierboven een foto van Bruno Gröning in de rechtbank.
Weer een proces om Bruno Gröning in de hoek te drijven.

Het helpen van zieken is hem onmogelijk gemaakt,
en dan nemen de gebeurtenissen een onverwachte wending.

Het tijdstip van sterven van Bruno Gröning staat al vast.
Bruno Gröning zal binnenkort zijn plaats in de hemel weer innemen.
Bruno zegt: "jullie moeten het mij maar gunnen, dat ik weer naar de hemel mag gaan."

Bruno Gröning sterft precies op de dag dat het nieuwe proces zal dienen.

6 Het sterven van Bruno Gröning; zijn innerlijke verbranding.

Zijn geboorte, zijn leven en ook zijn sterven waren heel bijzondere gebeurtenissen.

Omdat Bruno Gröning geen mensen meer mocht genezen van de overheid,
zond hij de hem toestromende Genezende Kracht niet meer uit.
Hij hield de Genezende Kracht vast in zijn eigen lichaam.
Deze energie was zo krachtig dat Bruno Gröning inwendig verbrandde.

Artsen hebben hem nog geopereerd.
De arts die hem opereerde raakte erg van streek
toen hij de inwendige verbranding in Bruno’s lijf zag.

De arts kon niets doen,
hij heeft even gekeken en is geschrokken,
toen is de wond weer dichtgemaakt.
Vreemd genoeg was Bruno Gröning de volgende dag weer fit,
en deed hij kniebuigingen naast zijn bed.
Dit begreep natuurlijk niemand,
maar Bruno Gröning kon zijn lichaam in slechts enige minuten herstellen.

7 Bijzonderheden rond geboorte en sterven van Bruno Gröning.

Vlak na de geboorte van Bruno Gröning,
schrok de vroedvrouw
van het bed van moeder en kind terug;
een bijzonder heldere lichtstraal bestraalde moeder en kind.
Begeleid met dit wonder is Bruno Gröning ter wereld gekomen.

Het sterven van Bruno Gröning ging gepaard met onlogische duisternis en een donderende Hemel.

Bruno Gröning heeft uitdrukkelijk gezegd;
"Ik ben niet Bruno Gröning,
mensen hebben mijn huidige lichaam die naam gegeven."

Wie ik in werkelijkheid ben,
zullen de mensen pas te weten komen,
als ik met mijn lichaam niet meer hier zal zijn.

Het vervolg van deze website,
en Het boek "Sandalfon, helper van God.”,
maakt bekend wie Bruno Gröning eigenlijk was.
Dan kunnen de mensen begrijpen,
wat een grote eer het was dat hij bij ons op aarde heeft geleefd!

KLIK HIER om verder te gaan naar Hoofstuk 4 Laatste rustplaats

KLIK HIER om het verdiepende boek Aartsengel Sandalfon, helper van God te bestellen.
De bestelpagina opent in een nieuw tab-blad.

One thought on “3 “Wonder” genezingen

  1. Het is een fantastish mens geweest,die nog steed in de harten van vele mensen voort leeft.Jammer dat hij zo jong moest sterven.Maar hij leeft voort in de harten die hem liefhebben. Anna

    Reply

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.